Medical Resonance

MEDICAL RESONANCE

În viziunea sistemului tradiţional Ayurveda, starea de sănătate înseamnă în primul rând o deplină armonie pe toate nivelele fiinţei umane (fizic, psihic, mental ‚spiritual). Conform acestei tradiţii, fiintele umane sunt încadrate în anumite tipologii constituţionale (care reprezintă totalitatea particularităţilor psiho-mentale şi de comportament ale fiinţei umane). Principalele tipologii constituţionale sunt Kapha Dosha (alcătuită din elementele subtile Pământ şi Apă), Pitta Dosha (alcătuită din elementele subtile Foc şi Apă) şi Vata Dosha (alcătuită din elementele subtile Aer şi Eter), în tratarea diferitelor boli ţinându-se cont de tipologia fiecărei fiinte, dar şi de tipul dezechilibrului care a aparut.
Un rol foarte important în menţinerea unei stări optime de sănatate îl are funcţia lui Agni in organism, acesta fiind reprezentat în special de focul digestiv, dar care se exprimă şi la nivel celular prin enzimele care participă la toate funcţiile metabolice. Funcţia lui Agni este armonioasa atunci când dinamizarea chakrei corespunzătoare plexului solar (Manipura) este optimă, între acestea existând o corelaţie directă. Atunci când funcţia lui Agni este slăbită sau perturbată (impurificată), datorită stărilor psihice sau gândurilor dizarmonioase, alimentaţiei nepotrivite tipului constituţional sau impure (încarcată cu toxine), apar în corp compuşi reziduali toxici, care în ayurveda sunt cunoscuti sub numele de Ama.